Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gắn máy điều hòa và máy đông lạnh
16 vạn yên/tháng...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh
155,653 yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
Khoảng 18 vạn yên/tháng(Lương ngày 7500 ...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 16 Nữ Thực tập sinh Chế biến thịt bò, lợn
740 yên/giờ...Ehime - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
936 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
820 yên/giờ...Mie - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
8000 yên/ ngày...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
156.000 yên/tháng...Kagoshima - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
1000 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
1000 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
1000 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Nghề mộc xây dựng
1000 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
1000 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
1000 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lợp mái ngói
1000 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
147,900yen/tháng...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Vệ sinh chăm sóc tòa nhà
1000 yên/giờ...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam Thực tập sinh Gia công cơ khí (tiện, phay,..)
950 yên/giờ...Tottori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gia công cơ khí (tiện, phay,..)
16.1 man/ tháng ( lương giờ 968yen /h)...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Hoàn thiện nội thất
157,000 yên/tháng (985 yên/h)...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
16.5 vạn yên / tháng ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 20 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
178.200 yên/ tháng....Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
157,250 yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh May quần áo phụ nữ, trẻ em
792 yên/giờ...Kagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nam & 10 Nữ Thực tập sinh Quản lý kho
803 yên/giờ...Niigata - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp ráp thiết bị điện
17,5 vạn yên...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Gắn máy điều hòa và máy đông lạnh
1000 yên/giờ...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
Lương theo giờ : 820 yên/h...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
835 yên/giờ...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
7020 yên/ngày...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
814 yên/giờ...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
850 Yên/Giờ...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
8000 yên/ngày...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
7448 yên/ngày...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
7500 yên/ngày...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
7488 yên/ ngày...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
985 yên/giờ...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
936 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
871 yên/giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
936 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
8000 yên/ngày...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
7500 yên/ngày...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
839 yên/h...Shiga - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 17 Nam Thực tập sinh Đóng sách
895 yên/h (Nếu làm ở Chiba); 810 yên/giờ...Ishikawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
6800 yên / ngày...Mie - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 25 Nam Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
0...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
898 yên / giờ...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 17 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
120.000 yên... - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
0...Aichi - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 7 Nam Công nhân Điện, Điện Tử
22.000 NT$/tháng, từ 1/2019 lương cơ bản...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam & 15 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22.000 NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 80 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22.000 NT$/tháng...Miêu Lật - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 3 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 7 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000... - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nam & 8 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Bình Đông - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 30 Nữ Công nhân Chế biến thực phẩm
22.000 NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Nghi Lan - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 4 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 3 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.