Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
898 yên / giờ...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
Lương giờ: 887 yên...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
887 yên/giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
15 ~ 20 vạn yên/tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Vệ sinh chăm sóc tòa nhà
18,7 vạn yên...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp khung cửa nhôm kính
8000 yên/ ngày...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hàn
936 yên / giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
936 yên/ giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp khung cửa nhôm kính
13 vạn yên/tháng...Ehime - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
7500 yên/ngày...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
8000 yên/ ngày...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh
936 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 100 Nam & 50 Nữ Thực tập sinh Công nhân
0... - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
Lương giờ: 936 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
8000 yên/ngày...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
15,5 vạn yên + trợ cấp làm đêm....Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
936 yên / giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
936 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
811yên / giờ...Nara - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
936 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Vệ sinh chăm sóc tòa nhà
17 vạn yên...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Thợ xây
16,8 vạn yên...Chiba - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
152,475(chưa bao gồm làm thêm)...Chiba - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
152,475(chưa bao gồm làm thêm)...Chiba - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nam Thực tập sinh Gia công cơ khí (tiện, phay,..)
Fukushima 772 yên/giờ; Hyogo 871 yên/ gi...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
850 yên / giờ...Nagasaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
850 yên / giờ...Nagasaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Nghề mộc xây dựng
14 vạn yên/ tháng...Tottori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
17 vạn yên / tháng ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
16,1 vạn yên...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gia công cơ khí (tiện, phay,..)
155,564 yên/tháng...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 50 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
279,688 yên (900 yên/ giờ)...Ishikawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
820 yên/giờ...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
844 yên/giờ...Hiroshima - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Hoàn thiện nội thất
16,6 vạn yên/tháng...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
14,1 vạn yên/tháng...Toyama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến thực phẩm
14,1 vạn yên/tháng...Toyama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Kỹ thuật viên Xây dựng
19 vạn yên...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp đặt đường ống các loại
17 vạn yên (985 yên / giờ)...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
775 yên/giờ...Tottori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
157,000 yên/tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
898 yên/h...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
16.5 vạn yên / tháng ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh May quần áo phụ nữ, trẻ em
13,2 Vạn yên...Iwate - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Thực tập sinh Ép, dập kim loại
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh May bộ đồ giường
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
7500 Yên/ngày ( Từ 16,5 ~18 vạn/tháng)...Chiba - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
156,375 vạn yên/tháng...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hộ Lý
16 vạn yên/tháng...Osaka - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 7 Nam Công nhân Điện, Điện Tử
22.000 NT$/tháng, từ 1/2019 lương cơ bản...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam & 15 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22.000 NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 80 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22.000 NT$/tháng...Miêu Lật - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 3 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 7 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000... - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nam & 8 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Bình Đông - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 30 Nữ Công nhân Chế biến thực phẩm
22.000 NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Nghi Lan - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 4 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 3 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.