Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 30 Nữ Thực tập sinh Chế biến thịt gà
714 yên/giờ. Lương cơ bản cầm tay 94.371...Miyazaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 12 Nữ Thực tập sinh Chế biến thực phẩm
771 yên / 1 giờ...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
12,6 vạn. ...Tottori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Kỹ thuật viên Chế biến thực phẩm
20 Vạn yên...Niigata - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
147,100 yên/tháng...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Giặt là
771 yên/ 1 giờ...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Sơn phun ( xì )
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đặt đường ống (xây dựng)
796 yên/giờ...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Gia công kim loại (làm thép kết cấu)
909 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
156.000 yên/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nam Thực tập sinh Hộ Lý
156.000 yên/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nữ Thực tập sinh Quản lý kho
130.000 Yên/tháng...Miyagi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Gia công tinh nội thất (sàn nhựa)
12 vạn yên...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Kỹ thuật viên Xây dựng
180,000 yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
16.5 vạn yên / tháng ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nam Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
143,661 yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nữ Thực tập sinh Làm thịt nguội (giăm bông, xúc xích,..)
13,4 vạn yên/tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam Kỹ thuật viên Tiện
18 vạn yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Làm đồ nội thất bằng tay
0...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Đóng sách
909 yên/ giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
909 yên / giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
909 yên / giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
909 yên/ giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp ráp máy điện quay
15 vạn yên/tháng...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Làm kim loại miếng dùng trong XD
Lương cơ bản: 13 vạn Yên / tháng ...Iwate - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
909 yên / giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Hàn bán tự động
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Làm thùng các tông
142,844 yên/thang...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Tiện
0...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Sơn nhà
6533 Yên/ ngày...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Đúc hợp kim
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Mạ kẽm nhúng nóng
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nam Thực tập sinh Kiểm tra máy
0...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Gia công kim loại (làm thép kết cấu)
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
0...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hàn tay
15 vạn yên...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hàn tay
15 vạn yên...Mie - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Gia công tinh
14 vạn yên...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
Lương giờ: 747 yên/1 giờ...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
12 vạn yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Xây dựng
17,3 Vạn yên...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Kỹ thuật viên Nông nghiệp chăn nuôi
18 Vạn yên trở lên...Nara - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Kỹ thuật viên Nông nghiệp chăn nuôi
18 Vạn yên trở lên...Toyama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
180.000 Yên/tháng...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
148,070 yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
157,000 yên/tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
Lương cơ bản: 12,5 van/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.
Facebook chat