Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
17 vạn yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Đặt đường ống (xây dựng)
958 yên/h...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Công việc mộc xây dựng
15 vạn yên...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
850 yên/ giờ...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Hàn bán tự động
150,100 yen/tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
20,2 vạn yên (bao gồm cả tiền hỗ trợ)...Shizuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
1,060 yên/giờ ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
16,7vạn yên...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
18 vạn yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Xây dựng
875 yên/h...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
856 yên / giờ...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 30 Nữ Thực tập sinh Chế biến thịt gà
714 yên/giờ. Lương cơ bản cầm tay 94.371...Miyazaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hàn bán tự động
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
909 yên/giờ (15,7 vạn yên/tháng)...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Hàn tay
142,506 Yên/Tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp
150,479 yên/ tháng...Ishikawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
135,431 yên/ tháng...Ishikawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đặt đường ống (xây dựng)
153,000 yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam Kỹ thuật viên
23 vạn yên...Gunma - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
185,000 yên/tháng...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Thực tập sinh Làm thịt nguội (giăm bông, xúc xích,..)
13,4 vạn yên/tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 20 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
16,3 vạn yên...Nara - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
Lương cơ bản: 15,7 vạn yên...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Làm kim loại miếng dùng trong XD
Lương giờ: 909 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
Khoảng 13 vạn yên...Gunma - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Làm thùng các tông
13,8 vạn yên/ tháng...Tochigi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Hàn bán tự động
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Làm đồ nội thất bằng tay
124,000 yên/tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam & 5 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
15,3 vạn yên...Tochigi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Hộ Lý
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Sơn phun ( xì )
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Đóng hộp thực phẩm
0...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Thực tập sinh Chế biến thực phẩm
771 yên / 1 giờ...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Tiện
13,5 vạn yên/tháng...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Làm kim loại miếng dùng trong XD
Lương cơ bản: 12,5 van/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Làm kim loại miếng dùng trong XD
125,000 yên/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp chăn nuôi
15 vạn yên...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
15 vạn Yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
910 yên/ giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
902 yên/giờ...Gunma - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
15vạn Yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
15 vạn Yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Công việc mộc xây dựng
160,000 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
Lương cơ bản: 5740 yên/ ngày...Mie - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nam & 8 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nữ Quản lý KTX LĐ Tự do
28000...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 30 Nữ Công nhân Chế biến thực phẩm
22.000 NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Nghi Lan - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Bình Đông - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 4 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 7 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000... - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 3 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.
Facebook chat