Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 48 Nữ Thực tập sinh Quản lý kho
130.000 Yên/tháng...Miyagi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam & 3 Nữ Thực tập sinh Ép, dập kim loại
145.206 yên/1 tháng....Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
Lương theo giờ : 820 yên/h...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
844 yên/ giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Tiện
909 yên / giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
909 yên/ giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Chế biến thịt bò, lợn
740 yên/giờ...Ehime - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
909 yên/ giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
909 yên / giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
17~18 vạn yên/ tháng ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
17~18 vạn yên/ tháng ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
7500 yên / ngày ( ngày nghỉ 9500 yên / n...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 25 Nữ Thực tập sinh Điều dưỡng
156.000 yên/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Kỹ thuật viên Bảo dưỡng máy
18,5 vạn yên...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam & 3 Nữ Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
819 Yên/giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
Lương cơ bản: 809 yên / giờ....Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 80 Nam & 10 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
12 vạn yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 25 Nam Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
12 vạn yên...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 20 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
120.000 yên... - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nam Thực tập sinh Gia công tinh nội thất (sàn nhựa)
0...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Làm kim loại miếng cơ khí
6968 yên/ngày...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Làm kim loại miếng cơ khí
6968 yên/ngày...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Sửa chữa bảo dưỡng ôtô
138.000 yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Sửa chữa bảo dưỡng ôtô
138.000 yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
Lương cơ bản : 15,1 van yên...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nam Thực tập sinh Kiểm tra máy
800 yên/h...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
0...Kumamoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
0...Kumamoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
6968 yên/ngày...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh May quần áo phụ nữ, trẻ em
Lương cơ bản: 13,3 vạn yên...Kagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nữ Thực tập sinh Điều dưỡng
156.000 yên/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nữ Thực tập sinh Điều dưỡng
157,000 yên/tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
844 yên/giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
18 vạn yên/tháng...Tottori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
16,6vạn yên...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đóng sách
15 vạn yên 910 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
886 yên/giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
820 yên/giờ...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Chế biến thịt gà
Lương cơ bản: 13 vạn Yên Lương cầm tay: ...Miyazaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
Lương giờ: 819 yên...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Kỹ thuật viên Chế biến thực phẩm
180,000...Mie - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
775 yên/giờ...Tottori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Làm kim loại miếng dùng trong XD
Lương giờ: 909 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Xây dựng
17,3 Vạn yên...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Điều dưỡng
15,5 vạn yên/tháng...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
14.85 vạn yên/tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Điều dưỡng
15,5 vạn yên/tháng...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Đóng đồ gỗ
127,000 yên/tháng...Kagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Điều dưỡng
14,3 vạn yên/tháng...Shimane - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam & 2 Nữ Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
Khoảng 13 vạn yên...Gunma - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 100 Nữ Công nhân Điện, Điện Tử
22.000 NT$/tháng (tương đương hơn 16 tri...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 60 Nam Công nhân Điện, Điện Tử
22.000 NT$/tháng (tương đương hơn 16 tri...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 20 Nam Công nhân Điện, Điện Tử
22.000NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nữ Công nhân Điện, Điện Tử
22.000NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam Công nhân Tiện CNC
22.000 NT$/tháng (tương đương hơn 16 tri...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nam & 15 Nữ Công nhân Công nhân
22.000 NT$/tháng (tương đương hơn 16 tri...Chương Hóa - Đài Loan
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Kỹ sư Đúc đồ nhựa (chung các loại)
181,440 yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.
Facebook chat