Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hộ lý
18 Vạn yên/tháng...Yamaguchi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam & 11 Nữ Thực tập sinh Quản lý kho
803 yên/giờ...Niigata - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gắn máy điều hòa và máy đông lạnh
16 vạn yên/tháng...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 7 Nam Thực tập sinh Đúc hợp kim
12.9 vạn yên/ tháng...Tottori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 15 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
178.200 yên/ tháng....Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
16,8000 yên/tháng...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 31 Nữ Thực tập sinh Chế biến gia cầm
762 yên/giờ. Lương cơ bản cầm tay 98.897...Miyazaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp đặt đường ống các loại
155.653 yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
21,7 vạn yên/ tháng...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
846 yên / giờ...Mie - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp điện tử
900 yên/ giờ...Ishikawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh
155,653 yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Giặt là
141,950 VẠN YÊN ( Lương Giờ 835 yên/h )...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam Thực tập sinh Lắp ráp điện tử
151.500 yên/tháng...Tochigi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 25 Nam Thực tập sinh Lắp ráp điện tử
137,400 yên/tháng (lương tháng)...Tochigi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
150,000 vạn yên/tháng...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Làm Ruộng
155,654 yên ...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Làm Ruộng
155,654 yên/ tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Làm Ruộng
155,654 yên/ tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
16,9 vạn yên...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Làm Ruộng
155,654 yên/ tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 20 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
15 ~ 20 vạn yên/tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nam Thực tập sinh Sửa ô tô
135.600 yên/tháng...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Bảo dưỡng máy
140.322 yên/tháng...Hiroshima - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp khung cửa nhôm kính
7000 yên/ngày...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hàn
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nữ Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Chế biến thực phẩm
180000 yên/tháng...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
898 yên / giờ...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến thực phẩm
17,5 vạn yên/ tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
165,707 Yên/tháng...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
936 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lợp mái ngói
14,2 vạn yên/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
17 vạn yên/tháng...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
18 Vạn yên/tháng...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
Khoảng 18 vạn yên/tháng(Lương ngày 7500 ...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
936 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
820 yên/giờ...Mie - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
8000 yên/ ngày...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 16 Nữ Thực tập sinh Chế biến thịt bò, lợn
740 yên/giờ...Ehime - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nam Thực tập sinh Hoàn thiện nội thất
809 yên/h...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hộ lý
Khoảng 185000 yên...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
820 yên/giờ...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Hoàn thiện nội thất
985 yên/ giờ...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Làm bánh mỳ
Khoảng 15 vạn yên...Gifu - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 7 Nam Công nhân Điện, Điện Tử
22.000 NT$/tháng, từ 1/2019 lương cơ bản...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam & 15 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22.000 NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 80 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22.000 NT$/tháng...Miêu Lật - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 3 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 7 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000... - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nam & 8 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Bình Đông - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 30 Nữ Công nhân Chế biến thực phẩm
22.000 NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Nghi Lan - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 4 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 3 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.