Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gắn máy điều hòa và máy đông lạnh
175000 yên...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gắn máy điều hòa và máy đông lạnh
175000 yên...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
219.326 Yên Nhật...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam & 8 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
167.165 yên / tháng...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hàn
1000 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
16.3 vạn yên ...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam & 11 Nữ Thực tập sinh Quản lý kho
803 yên/giờ...Niigata - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Hàn
150,100 yên/tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chế biến thực phẩm
187000 yên...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 12 Nữ Thực tập sinh Làm thịt nguội (giăm bông, xúc xích,..)
13,4 vạn yên/tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
15.3 Vạn yên/tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
1000 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
7864 yên/ngày...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
168.000 yên/ tháng...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hộ lý
18 Vạn yên/tháng...Yamaguchi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
15 ~ 20 vạn yên/tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gắn máy điều hòa và máy đông lạnh
16 vạn yên/tháng...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hoàn thiện nội thất
15,6 man/thang...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hoàn thiện nội thất
22,5 man...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
16 vạn yên...Chiba - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp đặt đường ống các loại
8000 yên/ ngày...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Gia công cơ khí (tiện, phay,..)
940 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
936 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
936 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
155,000 yen/tháng...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
8000 yên/ ngày...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Chế biến gia cầm
762 yên / giờ...Miyazaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Lao động kỹ năng đặc định Nông nghiệp trồng trọt
15 vạn yên/tháng...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 7 Nam Thực tập sinh Đúc hợp kim
12.9 vạn yên/ tháng...Tottori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hộ lý
150,000 yên /tháng...Yamanashi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 15 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
178.200 yên/ tháng....Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Ép, dập kim loại
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
0...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 36 Nam Thực tập sinh Lắp ráp
17,3 vạn yên/tháng...Tochigi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp đặt đường ống các loại
148,000 yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
16 vạn yên...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp đặt đường ống các loại
155.653 yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 15 Nữ Thực tập sinh Chế biến gia cầm
762 yên/giờ. Lương cơ bản cầm tay 98.897...Miyazaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 15 Nữ Thực tập sinh Chế biến gia cầm
762 yên/giờ. Lương cơ bản cầm tay 98.897...Miyazaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
16,8000 yên/tháng...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
khoảng 200000 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
0...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
14.7 vạn yên ...Yamaguchi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
21,7 vạn yên/ tháng...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
0...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
820 yên/giờ...Mie - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
846 yên / giờ...Mie - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Giặt là
141,950 VẠN YÊN ( Lương Giờ 835 yên/h )...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp điện tử
900 yên/ giờ...Ishikawa - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 7 Nam Công nhân Điện, Điện Tử
22.000 NT$/tháng, từ 1/2019 lương cơ bản...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam & 15 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22.000 NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 80 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22.000 NT$/tháng...Miêu Lật - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 3 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 7 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000... - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nam & 8 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Bình Đông - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 30 Nữ Công nhân Chế biến thực phẩm
22.000 NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Nghi Lan - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 4 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 3 Nam Công nhân LĐ phổ thông
22000...Đài Nam - Đài Loan
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.