[Đài Loan] Thông báo tuyển công nhân Điện tử - Miễn phí chi phí xuất cảnh
11:35 | 15/11/2016

THÔNG BÁO TUYỂN CÔNG NHÂN ĐIỆN TỬ - MIỄN PHÍ CHI PHÍ XUẤT CẢNH