HoangLongCMS
Hội nghị tổng kết năm 2016
14:29 | 11/1/2017

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG

[Đài Loan] Thông báo tuyển công nhân Điện tử - Miễn phí chi phí xuất cảnh
11:35 | 15/11/2016

THÔNG BÁO TUYỂN CÔNG NHÂN ĐIỆN TỬ - MIỄN PHÍ CHI PHÍ XUẤT CẢNH