HoangLongCMS
Tài liệu, đề cương đào tạo tiếng Trung
21:36 | 6/9/2012

Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian cho một lớp học tiếng Trung được sắp xếp như sau

TT
Bài
Tên bài giảng
TS
Thời
gian
Phân bổ cụ thể
Ghi chú
Học
Ôn tập
Kiểm tra
Số buổi học
Bài 1
Phiên âm la tinh
12
9
2
1
3 buổi học
1 buổi ôn tập, ktra
Bài 2
Giao tiếp đơn giản
(Chào hỏi, xưng hô)
15
12
2
1
4 buổi học
1 buổi ôn tập, ktra
Bài 3
Số đếm, số thứ tự
6
6
 
2 buổi học
Bài 4
Giới thiệu bản thân
18
12
4
2
4 buổi học
2 buổi ôn tập, ktra
 
Ôn luyện – GV TQ
3
 
3
 
1 buổi
Bài 5
Thời gian
15
12
2
1
4 buổi học
1 buổi ôn tập, ktra
Bài 6
Các mẫu câu cơ bản
15
12
2
1
4 buổi học
1 buổi ôn tập, ktra
Bài 7
Hỏi đáp thông thường
12
12
 
 
4 buổi học
 
Ôn luyện – GV TQ
3
 
3
 
1 buổi
 
Ôn tập giữa kỳ
Kiểm tra giữa kỳ
3
6
 
3
 
 
6
1 buổi
2 buổi
Bài 8
Phương hướng - Phương tiện Giao thông
15
12
2
1
4 buổi học
1 buổi ôn tập, ktra
Bài 9
Màu sắc
3
3
 
 
1 buổi học
Bài 10
Ký túc xá
18
12
4
2
4 buổi học
2 buổi ôn tập, ktra
Bài 11
Trong nhà máy
30
24
4
2
8 buổi học
2 buổi ôn tập, ktra
 
Ôn luyện – GV TQ
3
 
3
 
1 buổi  học
Bài 12
Khám bệnh
6
6
 
 
2 buổi  học
Bài 13
Điện thoại
6
6
 
 
2 buổi  học
Bài 14
Thời tiết
6
6
 
 
2 buổi  học
Bài 15
Các ngày lễ Tết
3
3
 
 
1 buổi  học
Bài 16
Mua sắm, ăn uống
6
3
 
 
2 buổi học
 
Ôn luyện – GV TQ
3
3
 
 
1 buổi  học
 
Ôn tập tổng hợp
Thi kết thúc khóa
6
6
 
6
 
 
6
2 buổi ôn tập
2 buổi thi
 
TỔNG CỘNG
219
141
42
26
73 buổi

HoangLongCMS
TT Phát triển nguồn nhân lực Hoàng Long

HOTLINE: 0934 999 130 | 04 3757 8412
41 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
72-74 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN
KCN Thăng Long I, Đông Anh, HN

Cùng chuyên mục.