HoangLongCMS
Hoạt động nâng cao tay nghề cho người lao động
23:6 | 26/9/2012

hoanglongcsm voi DHBKHN

Nâng cao tay nghề cho người lao động

HoangLongCMS
TT Phát triển nguồn nhân lực Hoàng Long

HOTLINE: 0934 999 130 | 04 3757 8412
41 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
72-74 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN
KCN Thăng Long I, Đông Anh, HN