Người lao động trước khi xuất cảnh
18:3 | 6/9/2012

Một số hình ảnh của người lao động trước khi xuất cảnh

Gặp mặt lao động, nói chuyện về kinh nghiệm sống và làm việc thực tế ở môi trường ngoài nước luôn là những hoạt động mà Hoàng Long rất lưu tâm trước khi đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài

HoangLongCMS
TT Phát triển nguồn nhân lực Hoàng Long

HOTLINE: 0934 999 130 | 04 3757 8412
41 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
72-74 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN
KCN Thăng Long I, Đông Anh, HN