HoangLongCMS
10.361 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2016
14:31 | 25/11/2016

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2016 là 10.361 lao động (3.679 lao động nữ)

Số liệu tổng hợp gồm các thị trường:

  • Đài Loan: 6.110 lao động (1.953 lao động nữ),
  • Nhật Bản: 3.193 lao động (1.351 lao động nữ),
  • Hàn Quốc: 641 lao động (104 lao động nữ),
  • Malaysia: 18 lao động (15 lao động nữ),
  • Ả rập - Xê út: 267 lao động (243 lao động nữ),
  • Macao: 27 lao động (26 lao động nữ),
  • Algeria: 103 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 98.410 lao động (36.643 lao động nữ), đạt 98,4% kế hoạch năm 2016 và bằng 116,98% so với cùng kỳ năm ngoái.

HoangLongCMS
TT Phát triển nguồn nhân lực Hoàng Long

HOTLINE: 0934 999 130 | 04 3757 8412
41 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
72-74 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN
KCN Thăng Long I, Đông Anh, HN