Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 50 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp điện tử
254,699 yên (Đã bao gồm làm thêm)...Ishikawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp
160,000 yên/tháng...Tochigi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp chăn nuôi
790 yên/ h...Miyazaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
đang xác nhận...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Mạ điện
141,000 yên/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 50 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp điện tử
254,699 yên (Đã bao gồm phụ cấp)...Ishikawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
20,6 vạn yên/tháng...Mie - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
21,7 vạn yên/tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
20,4 vạn yên/tháng...Hiroshima - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
16,8 vạn yên/tháng...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
23 vạn yên/tháng...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gắn máy điều hòa và máy đông lạnh
175000 yên...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gắn máy điều hòa và máy đông lạnh
175000 yên...Ishikawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
160,000 yên ...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
Lương cơ bản: 1013 yên/giờ...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
809 yên/ giờ...Gunma - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Kỹ thuật viên Xây dựng
23,5 vạn yên/tháng...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nam Thực tập sinh Lắp đặt đường ống các loại
849 yên/giờ...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
18,4 vạn yên/tháng...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
18 vạn yên...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
183000 yên/ tháng...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Lắp khung cửa nhôm kính
6990 yên / ngày...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 15 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
178.200 yên/ tháng....Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Gia công cơ khí (tiện, phay,..)
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
809 yên/ giờ...Gunma - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Sửa chữa bảo dưỡng ôtô
140,100 yên/tháng...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
18 vạn yên...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
205250 yên/ tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
188750 yên/ tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Hộ lý
167.165 yên / tháng...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
219.326 Yên Nhật...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
167.165 yên / tháng...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Thực tập sinh Đóng hộp thực phẩm
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Hoàn thiện nội thất
168.000/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Hoàn thiện nội thất
168.000/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Nghề mộc xây dựng
7400 yên/ ngày (1,5 triệu/ngày), 18 man ...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Nghề cốt thép
7400 yên/ ngày (1,5 triệu/ngày), 18 man ...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Nghề mộc xây dựng
7400 yên/ ngày (1,5 triệu/ngày), 18 man ...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
180000 yên/tháng...Chiba - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
Trên 17 Vạn yên/ tháng(đã bao gồm trợ cấ...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
8000 yên/ngày...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
162,800 yen/tháng...Fukui - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
174,800 yen/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
7500 yên/ngày...Ehime - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
936 yên/ giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
7500 yên/ngày...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
820 yên/ giờ...Mie - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
20 vạn yên / tháng ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
16 vạn yên/tháng...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Gia công cơ khí (tiện, phay,..)
0...Aichi - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.