Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
849 yên / 1 giờ...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
900 yên/giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
899 yên/ giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
775 yên/giờ...Tottori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
17,7 vạn yên/tháng...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
18 vạn yên...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
18 vạn yên...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
161,200 yên Nhật ( tương đương khoảng 34...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 15 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
909 yên/ giờ...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
180,000 yên/tháng...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
16.5 vạn yên / tháng ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (gia nhiệt)
15 vạn yên / tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
158,000 yên /tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam & 9 Nữ Thực tập sinh Quản lý kho
830 yên/giờ...Niigata - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
176,000 yên ( tương đương khoảng 37 triệ...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 19 Nữ Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
176,991 yên/tháng...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nam Thực tập sinh Bảo dưỡng máy
15 vạn yên/ tháng...Gunma - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
185,000 yên/tháng...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Làm bánh (nói chung)
150,000...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
20 vạn yên / tháng ...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
899 yên/tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
950 yên / 1 giờ...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
850 yên/giờ...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
930 yên/h (các năm tiếp theo tăng mỗi nă...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
841 yên/giờ...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
17 vạn yên / tháng ...Nara - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Bảo dưỡng máy
144,000 yên Nhật ( tương đương khoảng 30...Kagoshima - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
184,000 yên Nhật (tương đương 38,6 triệ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
18 vạn yên...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
25 vạn yên/tháng...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Vệ sinh chăm sóc tòa nhà
141,288 yên/ 21 ngày làm việc / tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
141,288 yên/ 21 ngày làm việc / tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chế biến thịt bò, lợn
142,800 yên / 21 ngày làm việc/Tháng ...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
19 vạn yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Mạ điện
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Nhuộm vải
0...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Sơn
14,5 vạn yên/ tháng...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Hàn
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam & 8 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
190.000 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
190.000 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam & 8 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
190.000 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
190.000 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
190.000 yên...Fukushima - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
190.000 yên...Shimane - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
190.000 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
190.000 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Gia công cơ khí (tiện, phay,..)
161.100 yên/tháng...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
136,663 yên/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân
23100 ĐÀI TỆ...Đài Nam - Đài Loan
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.