Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
158.600 yên/tháng...Kagoshima - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
940 yên / 1 giờ...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Ép, dập kim loại
940 yên / 1 giờ...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
930 yên/ giờ...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
178.200 yên/ tháng....Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 15 Nữ Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
160,134 yên/tháng...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
159,000 yên/tháng...Wakayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 45 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
14,5 -20 vạn yên/tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
160,507 yên/ tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh May bộ đồ giường
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
909 yên / giờ...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gắn máy điều hòa và máy đông lạnh
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
141,496 yên/tháng...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh May quần áo (váy đầm)
Lương cơ bản : ~ 12,6 man/ tháng. Lương ...Kagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
0...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến gia cầm
818 yên / giờ...Kagoshima - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chế biến gia cầm
900 yên / giờ...Kagoshima - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Sản xuất tấm kim loại
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Lắp ráp thiết bị điện
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
151,000 yen/tháng...Shizuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
19 vạn yên/tháng...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
7500 yên/ngày...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lát gạch
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Đúc đồ nhựa (chung các loại)
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
15.5 Vạn yên/tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 12 Nam Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
12 vạn yên/tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nam Thực tập sinh Hàn
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
15 ~ 20 vạn yên/tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 15 Nam Thực tập sinh
174,700...Tochigi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 9 Nữ Thực tập sinh Dịch vụ lưu trú
899 yên/ giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
146.000 yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Hoàn thiện sản phẩm cơ khí
15 vạn yên ( bao gồm trợ cấp )...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
146,432 yên /tháng...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Sản xuất tấm kim loại
18 man...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 26 Nam & 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
146,432 yên /tháng...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
16 vạn yên/ tháng...Tottori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Hàn
0...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
0...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Xây dựng
140,000 yên Nhật...Gunma - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
0...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (ko gia nhiệt)
0...Chiba - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Gắn máy điều hòa và máy đông lạnh
0...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Hàn
0...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
790 yên/ giờ...Tottori - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.