Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nam Thực tập sinh Kiểm tra máy
150,000 yên /tháng...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 12 Nam & 6 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
Lương giờ: 936 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 12 Nữ Thực tập sinh Làm thịt nguội (giăm bông, xúc xích,..)
138,680 yên/tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
871 yên/giờ...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
20 vạn yên...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
1020 yên/h...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
15.3 vạn yên/tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
135,884 yên/tháng...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam Thực tập sinh Chế biến thịt bò, lợn
790 yên / giờ...Kagoshima - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Chế biến thịt bò, lợn
790 yên / giờ...Kagoshima - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
18 vạn yên...Toyama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 12 Nữ Thực tập sinh Chế biến thịt bò, lợn
18 vạn yên...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
17 man./tháng...Nagasaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
15,5 man/tháng...Nagasaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam Thực tập sinh Hoàn thiện nội thất
809 yên/h...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam & 9 Nữ Thực tập sinh Quản lý kho
830 yên/giờ...Niigata - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Hộ lý
180,000 yên tương đương 37 triệu ...Yamaguchi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
180,000 yên tương đương 37 triệu ...Yamaguchi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 50 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp điện tử
254,699 yên (Đã bao gồm phụ cấp)...Ishikawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
844 yên/giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
15,99 vạn yên/tháng...Chiba - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Sửa chữa bảo dưỡng ôtô
140.100 yên/tháng...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
16.5 vạn yên / tháng ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
150,000 vạn yên/tháng...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
158,000 vạn yên/tháng...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Sửa chữa bảo dưỡng ôtô
137,000 yên/tháng...Gunma - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nam Thực tập sinh Sửa chữa bảo dưỡng ôtô
137,000 yên/tháng...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Kỹ thuật viên May com lê nam giới
14,2 man...Wakayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
830 yên/ giờ...Niigata - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Nông nghiệp chăn nuôi
790 yên/giờ...Niigata - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 17 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
trên 16,7 vạn yên/tháng(đã bao gồm trợ c...Nara - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 25 Nam Thực tập sinh Lắp ráp điện tử
137,400 yên/tháng (lương tháng)...Tochigi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
Trên 13,5 vạn yên...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
15,3 vạn yên/ tháng...Shizuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
7500 yên/ngày...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
909 yên/giờ...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
885 yên/giờ...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp
160,000 yên/tháng...Tochigi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam & 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
180,000 yên tương đương 37 triệu ...Yamaguchi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lắp ráp điện tử
921 yen/giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Hàn
921 yen/giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
17.6 vạn yên/ tháng...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gia công đồ gỗ
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Gia công đồ gỗ
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
0...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Gia công đồ gỗ
850 yên/giờ...Nara - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp điện tử
7,400 yên/ngày...Hiroshima - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nam Thực tập sinh Đóng sách
15,52 vạn yên (đã bao gồm trợ cấp chuyên...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Đúc hợp kim
15man yên/ 1 tháng...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
148.730 yên/tháng...Kyoto - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân
23100 ĐÀI TỆ...Đài Nam - Đài Loan
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.