Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
188750 yên/ tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 12 Nam & 6 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
Lương giờ: 936 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 24 Nữ Thực tập sinh Quản lý kho
130.000 Yên/tháng...Miyagi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Ép, dập kim loại
833 yên/ giờ...Ōita - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp điện tử
7,400 yên/ngày...Hiroshima - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 12 Nữ Thực tập sinh Làm thịt nguội (giăm bông, xúc xích,..)
138,680 yên/tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Chế biến gia cầm
790 yên / giờ...Miyazaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Đóng sách
Lương giờ: 819 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
839 yên/h...Shiga - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh May quần áo phụ nữ, trẻ em
136,572 ...Iwate - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 25 Nam Thực tập sinh Đúc nhựa gia cường lực
145.304 yên/tháng...Gunma - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
858 yên/giờ...Ishikawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 12 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
849 yên/giờ...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Hàn
150,100 yen/tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 0 Nam & 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
810 yên/giờ...Yamanashi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Bảo dưỡng máy
trên 16 vạn yên/ tháng...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Bảo dưỡng máy
17 vạn yên/tháng...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
871 yên/giờ...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
830 yen/h...Wakayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đóng hộp thực phẩm
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 7 Nam Thực tập sinh Hộ lý
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Đóng hộp thực phẩm
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
15 vạn yên/ tháng...Tochigi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Làm kim loại miếng dùng trong XD
Lương cơ bản: 13,5 man/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 12 Nam Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
148,200 yên...Shizuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nam Thực tập sinh Kiểm tra máy
910 yên/h...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
20 vạn yên/tháng...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
7500 yên/ngày...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
0...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Gia công cơ khí (tiện, phay,..)
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
1020 yên/h...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
17 man./tháng...Nagasaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
15,5 man/tháng...Nagasaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
15.3 vạn yên/tháng...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gia công cơ khí (tiện, phay,..)
0...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Thực tập sinh Hộ lý
15 ~ 20 vạn yên/tháng...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Sơn (sơn các loại)
14,7 vạn yên/tháng...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến dưa muối
1,013/ giờ...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Làm thùng các tông
14,7 vạn yên...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp điện tử
144,800 yên/tháng...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
17~18 vạn yên/ tháng ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 50 Nữ Thực tập sinh Lắp ráp điện tử
254,699 yên (Đã bao gồm phụ cấp)...Ishikawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Chế biến thịt bò, lợn
18 vạn yên...Toyama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Gia công cơ khí (tiện, phay,..)
7,168 yên/ ngày...Tochigi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 12 Nữ Thực tập sinh Chế biến thịt bò, lợn
18 vạn yên...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 12 Nữ Thực tập sinh Vệ sinh chăm sóc tòa nhà
164,511 yên...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Lắp giàn giáo
936 yên/ giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Sửa chữa bảo dưỡng ôtô
140.100 yên/tháng...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm nước
17,6 vạn yên/tháng...Osaka - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 1 Nam Công nhân
23100 ĐÀI TỆ...Đài Nam - Đài Loan
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.